Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 132Wszystkich: 163798

Zaproszenie na wieczór poezji

Klub Literacki HELIKON i Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju zapraszają w dniu 31 marca 2023 roku o godzinie 18.00 w czytelni MBP w Polanicy-Zdroju na wieczór poetycki Życie  jest  podróżą poświęcony życiu i twórczości dra n. med. Wiesława Prastowskiego 


 

Wiesław Prastowski  urodził się w 1936 roku w Łunińcu na Polesiu, tam spędził dzieciństwo i lata szkolne. Zmarł 8 kwietnia 2021 roku w Polanicy-Zdroju, gdzie zamieszkał po przejściu na emeryturę. Absolwent medycyny na Akademii Medycznej w Białymstoku i we Wrocławiu; dyplom lekarski – 1961, doktorat – 1970. Wieloletni ordynator w Klinice Chorób Wewnętrznych i Angiologii AM oraz w Szpitalu Wojewódzkim we Wrocławiu. Medycyna, w której odniósł wiele spektakularnych sukcesów, nie była jego jedyną pasją. Poza pracą zawodową miał rozległe zainteresowania humanistyczne. Jego szczególną miłością była literatura, a zwłaszcza poezja. Jeszcze przed zamieszkaniem w Polanicy był związany z miastem przez aktywny udział w wielu edycjach Międzynarodowego Festiwalu Poezji Poeci bez granic. Jego wiersze były drukowane w czasopismach polonijnych w Australii, Nowej Zelandii i w Ukrainie oraz w polskich czasopismach literackich (m.in. EuroArt i Przegląd Kulturalny). Był członkiem Związku Literatów Polskich i Polskiej Unii Lekarzy Pisarzy. Wydał m.in.: Zostawić ślad (1996), Wejść w ciszę (1999), Człowiek potrzebuje człowieka (2001), Miedzy świtem a zmierzchem (2003), Dotyk muzy (2004), Smakowanie czasu (2007), Obrazy słowem malowane (2009) i Ars longa, vita brevis. Ostatni tom jego poezji Czas przemijania. Wiersze stare i nowe ukazał się w 2019 roku. Tom okazał się swoistym testamentem Autora, bowiem poświęcił go w całości refleksji nad nieuchronnością przemijania.