Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 18Wszystkich: 172410

O bibliotece

Początki bibliotekarstwa w Polanicy-Zdroju, podobnie jak w większości miast Dolnego Śląska, są związane z najwcześniejszym okresem polskiego powojennego osadnictwa na tych ziemiach. Jednak dokumenty założycielskie biblioteki, jeżeli w ogóle je sporządzono, czekają nadal spokojnie w okolicznych archiwach na odkrycie.

Przed kilkoma laty prawie wszystkie biblioteki z powiatu kłodzkiego uroczyście świętowały jubileusze 60-lecia działalności. Było to okazją do zebrania starych dokumentów oraz spisania wspomnień związanych z zakładaniem pierwszych polskich bibliotek. Bibliotekę w Polanicy to świętowanie ominęło: w 1998 roku w powodzi uległa całkowitemu zniszczeniu. Jak najszybciej trzeba było urządzić nową siedzibę i skompletować następny księgozbiór. Na świętowanie nie było czasu. Bibliotece nie sprzyjała też ówczesna sytuacja w mieście. Polanica, której powódź zniszczyła najbardziej reprezentacyjną część miejskiej zabudowy, ukierunkowała swój budżet, zresztą słusznie, na szybką odbudowę miasta, co skutkowało brakiem środków na bieżące wydatki podległych instytucji. W rezultacie skutki powodzi biblioteka odczuwa do dnia dzisiejszego, ponieważ została przerwana naturalna ciągłość jej działalności. Powódź zniszczyła nie tylko księgozbiór, katalogi, sprzęty, ale również całą dokumentację, w tym zdjęcia z bogatej historii biblioteki.

Oficjalnie Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju rozpoczęła działalność w 1949 roku. Pierwsza jej siedziba – ponieważ funkcjonowała wtedy jako biblioteka gminna – mieściła się w Szalejowie Górnym. W skład sieci bibliotecznej wchodziły 4 punkty biblioteczne: w Szalejowie Dolnym, w Chocieszowie, w Niwie oraz w Starym Wielisławiu. Pierwsza siedziba w Polanicy znajdowała się prawdopodobnie na ulicy Warszawskiej. Nie ma to jednak potwierdzenia w żadnych dokumentach. Ciekawe informacje o początkach polanickiej biblioteki  zawarte są w książce „Zakochani w Polanicy”. Tadeusz Wieluński wspomina w niej skromną bibliotekę na ulicy Zdrojowej 22, prowadzoną (według niego) od 1946 roku aż do przejścia na emeryturę w 1969 roku przez Annę Strachocką. W archiwum polanickiego Urzędu Miejskiego zachował się tylko jeden dokument związany z tą osobą – zaświadczenie z 1967 roku, dotyczące podwyżki wynagrodzenia. Kolejny etap w historii biblioteki to przeprowadzka - w kwietniu 1969 roku biblioteka przeniosła się na ulicę Kłodzką 1, do obszernego lokalu, w którym obecnie mieści się Bank Spółdzielczy. Dzięki większemu i bardziej funkcjonalnemu pomieszczeniu biblioteka uzyskała lepsze warunki do działalności. Kolejnym impulsem do jej rozwoju była współpraca z Kazimierzem Guzikiem – jednym z najwybitniejszych animatorów życia kulturalnego miasta, na stałe związanym z biblioteką zdrojową. Krótko - od przejścia Anny Strachockiej na emeryturę do kwietnia 1970 roku – Kazimierz Guzik był kierownikiem biblioteki miejskiej. Po nim funkcję tę na 10 lat objęła Sybilla Jęczeń. Urocza, oddana bibliotece Pani Kierownik w skromnych warunkach potrafiła wykreować atmosferę salonu, który odwiedzali zarówno dorośli, chcący porozmawiać o książkach, jak i młodzież. Do korzystania ze zbiorów biblioteki zachęcał m.in. kłodzkich licealistów prof. dr Czesław Dutka, wówczas nauczyciel języka polskiego w Chrobrym. Biblioteka miała swój udział w organizacji ostatnich edycji Kłodzkich Wiosen Poetyckich. Była to prestiżowa cykliczna impreza poetycka, która odbywała się w Kłodzku i w Polanicy-Zdroju w latach 1961 – 1974. Uczestniczyli w niej m.in. tacy wybitni poeci i krytycy literaccy jak Zbigniew Herbert, Stanisław Grochowiak, Mieczysław Jastrun, Julian Przyboś czy Artur Sandauer i Jacek Łukasiewicz.