Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 18Wszystkich: 172410

Regulamin korzystania z czytelni

Regulamin korzystania z czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Polanicy-Zdroju


1. Ze zbiorów czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta, kuracjusze i inne osoby nieprzebywające na stałe w Polanicy-Zdroju pod warunkiem, ze zapiszą się do biblioteki.

2. Prawo do korzystania ze zbiorów czytelni uzyskuje się po wpisaniu do zeszytu odwiedzin, który stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu czytelni.

3. Z księgozbioru podręcznego czytelni można korzystać tylko na miejscu.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza i na ściśle określony czas pozycje z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć do domu po uprzednim ich odnotowaniu przez bibliotekarza.

5. Książki z działu literatury regionalnej można wypożyczać na okres do 7 dni.

6. Czytelnik posiada swobodny dostęp do czasopism bieżących, z których może korzystać na miejscu i wypożyczyć je do domu.

7. Prasa z dnia bieżącego jest dostępna jedynie na miejscu w czytelni.