Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 136Wszystkich: 132042

Regulamin korzystania z internetu

Regulamin korzystania z Internetu
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Polanicy-Zdroju

 


§ 1

1. Prawo korzystania z Internetu mają wszyscy zainteresowani. Korzystanie z usługi wymaga zapisania się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Polanicy-Zdroju, dalej zwanej biblioteką.
2. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
3. Korzystających z Internetu obowiązują regulaminowe przepisy dotyczące zachowania się w czytelni – nie wolno palić tytoniu, pić alkoholu i spożywać posiłków, należy zachować ciszę.

§ 2

1. Czas korzystania z Internetu jest nielimitowany, a w szczególnych przypadkach, gdyby liczba zainteresowanych przekraczała ilość stanowisk dostępu, bibliotekarz może ograniczyć czas dla pojedynczego użytkownika.
2. Za wydruk komputerowy pobiera się opłatę zgodną z aktualnym cennikiem usług świadczonych przez bibliotekę.

§ 3

1. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy komputera należy o tym powiadomić bibliotekarza i nie podejmować samodzielnie żadnych prób naprawy.
2. Użytkownikom nie wolno bez zgody bibliotekarza: korzystać z własnych nośników elektronicznych (dysk CD-ROM, pamięci USB i in.) ani zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera.

§ 4

1. Stanowisko komputerowe może być wykorzystane do przeglądania zbiorów audiowizualnych udostępnianych w bibliotece.
2. Korzystanie ze zbiorów audiowizualnych dostępnych w bibliotece jest bezpłatne.
3. Dźwięk odtwarzany podczas korzystania z programu może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.

§ 5

Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie.