Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 123Wszystkich: 155595

Zapraszamy na spotkanie z okazji wydania książki Kultura ziemi kłodzkiej

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju zapraszają 17 marca 2017 roku o godzinie 17.00 na spotkanie z okazji wydania książki Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycja i współczesność.
Spotkanie prowadzą: prof. dr Edward Białek i Iwona Mokrzanowska


Pod koniec 2016 roku na rynku wydawniczym pojawiła się książka Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność. Tom, na który składają się 33 teksty różnych autorów, ukazał się w ramach serii książkowej Wydania Specjalne ORBIS LINGUARUM realizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikacja dotyczy różnych aspektów kultury materialnej i duchowej regionu kłodzkiego z uwzględnieniem jego burzliwej historii, zmieniającej się przynależności państwowej i związanej z tym migracji narodów. Wpływ różnych tradycji etnicznych wzbogacił kulturę regionu i jest obecny do dzisiaj, chociaż nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Książka, którą chcemy Państwu zaprezentować i polecić do lektury, w znaczący sposób uzupełni naszą wiedzę o ziemi kłodzkiej. Redaktorami tomu są znani wrocławscy naukowcy: Edward Białek, Wojciech Browarny i Małgorzata Ruchniewicz.