Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 18Wszystkich: 172410

Zapraszamy na spotkanie z Edwardem Białkiem i Dariuszem Lewerą

 

31 stycznia 2020 roku o godzinie 18.00 zapraszamy na spotkanie z Edwardem Białkiem i Dariuszem Lewerą,
redaktorami książki Lekarz jako autor i bohater literacki


 

Prof. dr hab. Edward Białek jest historykiem literatury, specjalizuje się w badaniach nieformalnych grup pisarzy, czasopism i innych instytucji literackich; publikuje w kraju i za granicą. Ukończył studia magisterskie i doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego; studiował ponadto w Bochum i Monachium, odbył też dłuższe staże na uczelniach Grazu, Salzburga i Münster. W Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego kieruje Zakładem Dydaktyki Literatury; współzałożyciel i redaktor czasopism Orbis Linguarum i Silesia Nova. Jest członkiem Austriackiego Towarzystwa Germanistycznego i Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr Dariusz Lewera jest historykiem medycyny, absolwentem trzech wrocławskich uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego, Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej. Doktorat uzyskał na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (promotor prof. Jarosław Drobnik). Jego zainteresowania koncentrują się wokół dorobku przedstawicieli dawnej wrocławskiej szkoły medycznej reprezentowanej przez pracowników Wydziału Medycznego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma (psychiatra, neurologia i chirurgia). Autor monografii, artykułów naukowych i poradników medycznych, organizator sympozjów i kongresów. Członek kilku towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Stowarzyszenia Lekarzy Dolnośląskich i Medycyny Wrocławskiej oraz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii; rotarianin.