Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 126Wszystkich: 155598

Zakup nowości wydawniczych

Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1. zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „NPRCz 2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych w środowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów.

W 2021 roku w ramach Priorytetu 1 Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju uzyskała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych i usług zdalnego dostępu do książek w wysokości 10 000 zł  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.