Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 123Wszystkich: 155595

W krainie Ćwirków

Klub Literacki HELIKON, Miejska Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Miłośników Polanicy zapraszają na spotkanie z Walentyną Anną Kubik i Janem Józefem Bubakiem z okazji wydania książki poetyckiej dla dzieci W krainie Ćwirków w dniu 24 listopada 2022 roku o godzinie 17.00.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego.


 

Walentyna Anna Kubik – poetka, malarka. Magister kulturoznawstwa ze specjalnością filmoznawczą na Uniwersytecie Łódzkim. Długoletnia dziennikarka prasowa, redaktorka autorskich programów w radiu i telewizji. W Polanicy-Zdroju mieszka od 8 lat. Jest członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Polanicy oraz prezesem Klubu Literackiego Helikon. Wydała osiem książek poetyckich, również adresowanych do dzieci. Na swoim koncie ma liczne nagrody literackie w wielu konkursach ogólnopolskich i regionalnych.

Jan Józef Bubak (1953)  - przedsiębiorca, miłośnik przyrody ziemi kłodzkiej, a szczególnie Konradowa i Krowiarek - pasma Masywu Śnieżnika. Absolwent wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii na Uniwersytecie Śląskim. W 2009 po osiedleniu się w Konradowie, odkrył uroki dokumentowania cyklicznych zmian krajobrazu. Wcześniej zajmował się fotografią tylko dla potrzeb dokumentowania inwestycji przemysłowych. Podczas wędrówek z aparatem po Kłodzczyźnie jego uwagę zwróciło bogactwo flory i fauny, a zwłaszcza ptactwa. I tak zaczęła się przygoda z fotografią przyrodniczą z Konradowskiej Doliny.