Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 135Wszystkich: 132041

Spotkanie z Janem Engelgardem

Miejska Biblioteka Publiczna w Polanicy-Zdroju

zaprasza na spotkanie z Janem Engelgardem
współredaktorem książki Stepan Bandera w Kijowie
Kulisy rewolucji na Ukrainie

w dniu 25 czerwca 2014 roku o godzinie 17.00
w czytelni MBP w Polanicy-Zdroju

 

 

Jan Engelgard – historyk, publicysta, pracownik Muzeum Niepodległości w Warszawie; w 1983 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował m.in. w Najwyższym CZASIE!, Nowym Świecie i Ładzie; od 1992 do 1993 pracował jako komentator Słowa Powszechnego, następnie był dziennikarzem Katolika i Kierunków. Od 1993 publikował w następcy Słowa Powszechnego – Słowie. Dzienniku Katolickim (będąc zastępcą redaktora naczelnego). Jest redaktorem naczelnym tygodnika Myśl Polska i jego kontynuacji pod nazwą Nowa Myśl Polska. Opublikował m.in.: Cud nad Wisłą – 1920 rok (1988), Testament Dmowskiego. Niemcy-Rosja-Polska (1996), Wielką grę Bolesława Piaseckiego (2008). W 2013 roku wydał powieść Klęska generała Denikina. Wspólnie z Maciejem Motasem wydał m.in.: Między romantyzmem a realizmem – szkice z dziejów Narodowej Demokracji (2011), W imię czego te ofiary? Obóz Narodowy wobec Powstania Warszawskiego (2009), Archiwum Narodowej Demokracji (2014). Jan Engelgard jest w Polanicy-Zdroju od wielu lat dobrze znany ze swojej działalności na rzecz popularyzacji życia i dorobku politycznego i publicystycznego Stanisława Kozickiego, przedwojennego polityka, który w latach 1947 - 1958 mieszkał w Polanicy-Zdroju i tutaj został pochowany. Jan Engelgard był pomysłodawcą i jednym z prelegentów konferencji naukowej Stanisław Kozicki – polityk, dyplomata, publicysta (2012), a następnie redaktorem książki, zawierającej materiały z konferencji.
Publikacja Stepan Bandera w Kijowie, będąca wyborem tekstów kilkunastu publicystów, zajmujących się problematyką wschodnią, została zredagowana przez Jana Engelgarda, Adama Wielomskiego i Arkadiusza Mellera.