Kontakt
Wizyty
Dzisiaj: 20Wszystkich: 172412

Poezja i muzyka źródłem emocji

Zapraszamy na wieczór artystyczny

 

Poezja i muzyka źródłem emocji

 

w programie prezentacja tomu wierszy dra Wiesława Prastowskiego Ars longa, vita brevis i występ Liwii Strzelec i Anny Witlake – uczennic klasy skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Kłodzku

w dniu 26 czerwca 2015 roku o godzinie 17.00


Dr n. med. Wiesław Prastowski

Urodzony w 1936 r. na Polesiu, gdzie spędził dzieciństwo i lata szkolne; absolwent studiów medycznych na Akademii Medycznej w Białymstoku i we Wrocławiu, dyplom lekarski w 1961, doktorat w 1970; jako lekarz pracował w Polsce i w Libii. Poza pracą zawodową interesuje się historią, muzyką i sztuką. Jego szczególną pasją jest literatura, a zwłaszcza poezja. Brał aktywny udział w 11 edycjach Międzynarodowego Festiwalu Poezji Poeci bez granic w Polanicy-Zdroju. Jego utwory poetyckie były drukowane w czasopismach polonijnych w Australii, Nowej Zelandii i na Ukrainie oraz w polskich czasopismach literackich EuroArt i w Przeglądzie Kulturalnym. Jest zrzeszony w Związku Literatów Polskich i Polskiej Unii Lekarzy Pisarzy. Autor następujących tomików wierszy: Zostawić ślad (1996), Wejść w ciszę (1999), Człowiek potrzebuje człowieka (2001), Miedzy świtem a zmierzchem (2003), Dotyk muzy (2004), Smakowanie czasu (2007), Obrazy słowem malowane (2009) i najnowszego Ars longa, vita brevis. Wiersze dra Prastowskiego są wyrazem jego wrażliwości, zapisem intymnego przeżywania świata, odczuwania tajemnic bytu, sensu istnienia, powiązań zdarzeń z przeszłości i teraźniejszości. Zadziwiają klarownym językiem, umiejętnością aforystycznego przedstawienia opisywanych zjawisk, zadumą i refleksją nad ludzkim losem.